اتحادیه اسلامی یک نظریه پردازی نوین در جهان اسلام است
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی:
دکتر شهریاری اظهار داشت: طراحی اتحادیه اسلامی یک نوآوری و نظریه پردازی نوین در سطح جهان اسلام است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار