پوست موز دولت تدبیر زیر پای دولت سیزدهم!
روز موعود نزدیک است؛ حسن روحانی به زودی پس از هشت سال صندلی ریاست در پاستور را در حالی به رئیس جمهور بعدی تحویل می‌دهد که سوءمدیریت در عرصه اقتصاد کشور به اوج خود رسیده است.
منبع: مهر
ارسال نظرات
آخرین اخبار