تیتر BBC در زمان رحلت آیت‌الله مصباح، بهترین اقرار به بزرگی او بود
آیت‌الله مصباح با سیره علمی و عملی خود قبل از انقلاب و از دهه ۳۰، برای ایجاد الفت میان این دو پایه تولید دانش و پیشرفت می‌کوشید و هم پس از پیروزی انقلاب، با تأسیس دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، مهم‌ترین گام را در ایجاد مفاهمه برداشت.
منبع: فارس
ارسال نظرات
آخرین اخبار