ربیعی: وجود دولت تدبیر، لطف خداوند بود / سایه‌های شوم را از کشور دور کردیم / دولت آینده راه دشواری دارد
سخنگوی دولت گفت: نوعی خوش اقبالی و لطف خداوند بود که دولت تدبیر و امید توسط مردم برگزیده شده بود و توانست سایه‌های شوم را از کشور دور کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار