جلسه وزیر راه با مدیران مسکنی دولت سیزدهم/ الزامات ساخت یک میلیون مسکن بررسی شد
با حضور رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی اولین نشست مدیران مسکن دولت سیزدهم در ساختمان وزارت راه برگزار شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار