ارشدی: هماهنگی در تیم اقتصادی دولت مهمترین عامل موفقیت است/ هوشمندسازی اقتصاد لازمه تحقق عدالت
در گفتگو با دانشجو مطرح شد
استاد اقتصاد گفت: آقای دکتر خاندوزی، وزیر جوانی است که شناخت خوبی نسبت به چالش‌های اقتصاد ایران دارد و به دنبال فراهم کردن بستر عدالت اقتصادی با استراتژی هوشمندسازی و از مسیر مکانیسم‌های درست است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار