بخشودگی جرائم دیرکرد بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری زمینی
با پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی و موافقت رئیس مجمع عمومی صندوق تامین خسارت‌های بدنی، جرائم دیرکرد بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری زمینی بخشیده می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار