عضویت همزمان مدیران بورسی در ۶۸ شرکت
منظور از اشتغال همزمان موقعیتی است که فرد همزمان با یک پست دولتی یا حاکمیتی، در بخش خصوصی در همان حوزه اشتغال دارد و کسب درآمد می‌کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار