رایزنی صدر با سیاستمداران عراقی برای تشکیل دولت
مقتدا صدر رهبر جریان صدر روز پنجشنبه با شخصیت‌های سیاسی عراقی درباره «شرایط سیاسی این کشور گفتگو کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار