برهم صالح تنها نامزد ما برای تصدی پست ریاست جمهوری عراق است
سخنگوی اتحادیه میهنی:
سخنگوی اتحادیه میهنی کردستان عراق اعلام کرد که برهم صالح همچنان تنها نامزد اتحادیه میهنی کردستان برای تصدی پست ریاست جمهوری عراق است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار