دشمنان ایران و افغانستان به دنبال از بین بردن وحدت این دو کشور هستند
خبرنگار افغانستان در گفتگو با دانشجو:
خبرنگار افغانستان گفت: دشمنان ایران و افغانستان به دنبال از بین بردن وحدت این دو کشور هستند و همچنین تعرض کنندگان به سفارت ایران در هرات، نماینده مردم افغانستان نیستند
ارسال نظرات
آخرین اخبار