بدترین قحطی از زمان جنگ جهانی در راه است
آلمان:
وزیر همکاری اقتصادی و توسعه آلمان هشدار داد: جهان ممکن در آستانه تجربه بدترین قحطی از زمان جنگ جهانی دوم باشد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار