غالب وظایف نظارتی مجلس به نتیجه مطلوب منجر نمی‌شود / جریان طولانی قضائی؛ نوشدارو بعد از مرگ سهراب
نقد علی در گفتگو با دانشجو:
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفت: در ۲ سال گذشته در رابطه با پرونده‌های تخلفات دولت گذشته، آبی از قوه قضائیه گرم نشده و نتیجه ملموسی از قوه قضائیه به جامعه منعکس نشده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار