تفاهم‌نامه همکاری بین صدا و سیمای خراسان رضوی و دانشگاه حکیم سبزواری به امضا رسید
تفاهم‌نامه همکاری بین صدا و سیمای خراسان رضوی و دانشگاه حکیم سبزواری با هدف تعامل و توسعه همکاری‌های رسانه‌ای علمی- پژوهشی به امضا رسید.
ارسال نظرات
آخرین اخبار