جمهوری اسلامی در راستای مرجعیت‌سازی علمی گام‌های موثری برداشته‌است
زلفی‌گل:
وزیر علوم گفت: جمهوری اسلامی در راستای مرجعیت‌سازی علمی گام‌های موثری برداشته و در ادامه باید برای رسیدن به قله علمی جهاد گونه تلاش کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار