اقدام ضد ایرانی مشترک آمریکا و کشور‌های عربی
کشور‌های عضو مرکز هدف‌گیری تأمین مالی تروریسم که شامل آمریکا و چند کشور عربی است اسامی چند نفر از جمله دو تبعه ایران را در فهرست ادعایی تحریم خود قرار داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار