خطیب روز عرفه، یک شیخ صهیونیست بود
کارشناس اسرائیلی:
تحلیلگر مسائل جهان عرب در شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی تأکید کرد خطیب روز عرفه، یک شیخ صهیونیست بود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار