لبنان از هبه کشور‌های دوست استقبال می‌کند
وزیر لبنانی در واکنش به پیشنهاد نصرالله؛
وزیر انرژی لبنان در واکنش به پیشنهاد دبیرکل حزب‌الله مبنی بر تأمین سوخت از ایران گفت، بیروت از هبه همه کشور‌های دوست استقبال می‌کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار