تأکید سران قوابر همکاری برای اجرایی شدن مصوبات سفر‌های استانی دولت
در نشست مشترک صورت گرفت؛
روسای ٣ قوه در نشست مشترک خود بر همکاری و همدلی برای اجرایی شدن مصوبات دور اول سفر‌های استانی دولت تاکید کردند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار