معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور: آمریکا از هدف استراتژیک خود عقب نشینی کرد
معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور با انتشار توئیتی از عقب نشینی آمریکا از هدف استراتژیک خود عقب نشینی کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار