رژیم صهیونیستی سرنوشتی جز فروپاشی ندارد
کنعانی:
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر حتمیت فروپاشی رژیم صهیونیستی، گفت که امروز آزادی قدس بیش از هر زمان دیگری نزدیکتر است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار