انتصاب فامیلی در راه آهن مصر به برکناری مدیر عامل منجر شد
وزیر حمل و نقل مصر دلیل برکناری مدیر عامل راه آهن این کشور را فساد انتصابات فامیلی خواند و گفت که ۳۰۰ پرونده مشابه آن در دست بررسی است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار