تمدید مهلت رفع تعهد ارزی صادرات سال‌های ۹۸ و ۹۹
مهلت رفع تعهد ارزی صادرات سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ تا پایان شهریور ۱۴۰۱ تمدید شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار