سفر‌های استانی رئیس جمهور تصویر جدیدی از مردمی بودن را نشان داد
قالیباف در نطق پیش از دستور:
رئیس مجلس با اشاره به اقدامات مثبت دولت در یک سال گذشته گفت: سفر‌های استانی خستگی ناپذیر رئیس جمهور، تصویر جدیدی از مردمی بودن را نشان داده و حضور میدانی اعضای دولت در میان مردم بسیار امیدبخش بوده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار