وقوع درگیری‌های شدید میان فلسطینیان و صهیونیست‌ها
در کرانه باختری رخ داد؛
به دنبال وقوع درگیری های شدید میان فلسطینیان و صهیونیست ها در کرانه باختری ۷ فلسطینی به شدت مجروح شدند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار