چرا رهبر معظم انقلاب با هرگونه تغییرات ژئوپلیتیکی در شمال‌غربی ایران مخالف هستند؟
بحران قره‌باغ به لحاظ جغرافیایی در منطقه‌ای قرار دارد که همواره از لحاظ ژئوپلیتیکی اهمیت فراوانی داشته و به دخالت دیگر بازیگران فرامنطقه‌ای منجر می‌شود. قره‌باغ به دلیل جایگاه محوری در انتقال انرژی، برخورد‌های تمدنی و منابع غنی، از نظر ژئواستراتژیکی بسیار مهم تلقی می‌شود.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار