اویل پرایس: سیاستمداران بحران جهانی انرژی را پنهان می‌کنند
«بحران جهانی انرژی، بسیار وخیم‌تر از آن چیزی است که تصور می‌شود و سیاستمداران واقعیت را از مردم پنهان کرده‌اند».
منبع: کیهان
ارسال نظرات
آخرین اخبار