بدون تضمین و بستن پرونده آژانس با آمریکا توافق کنید (!)
دیپلمات اسبق وابسته به مدعیان اصلاحات، ضمن همسویی چند باره با آمریکایی‌ها گفت: مسئله آژانس را آمریکایی‌ها پاسخ داده‌اند؛ راه‌حل این است که ایران با آژانس توافق کند؛ تحریم‌های کنگره هم نیاز به مذاکرات دیگری دارد (!)
منبع: کیهان
ارسال نظرات
آخرین اخبار