۱۰۶ مقاله در کنفرانس هوش مصنوعی و پردازش هوشمند دانشگاه سمنان پذیرفته شد
رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان:
رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان از پذیرش ۱۰۶ مقاله در نخستین کنفرانس هوش مصنوعی و پردازش هوشمند خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار