باید فرصت فتنه‌افروزی از بدخواهان اربعین سلب شود
مقتدی الصدر:
رهبر جریان صدر تأکید کرد که طرف‌هایی هستند که در پی فتنه‌افروزی هستند و باید از دشمنان اربعین این فرصت سلب شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار