ضرورت برخورداری تولیدکنندگان خوش حساب از منابع شبکه بانکی
وزیر اقتصاد تأکید کرد:
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: راه درست برای اینکه هدف کنترل تورمی را محقق کنیم این است که مسیر بهتر و کارآمدتر انتخاب و خوش‌حساب‌ترین تولیدکنندگان کشور از شبکه بانکی برخودار شوند تا اهداف رشد و توسعه اقتصاد را از دست ندهیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار