نظام جبران پیامد‌های ناشی از نوسانات ارزی توسط دولت تنظیم شود
سلاح‌ورزی:
نایب‌رئیس اتاق ایران بازگشت ارزی مطالبات صندوق توسعه ملی را ضروری خواند و بر لزوم تدوین نظام جبران پیامد‌های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، ممنوعیت‌ها و نوسانات شدید ارزی، تاکید کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار