منظور: تفكیك حساب‌ها الزام قانونی است/ شروط حساب تجاری ممكن است بنا بر مقتضیات تغییر كند
معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه تفکیک حساب‌ها یک الزام قانونی است که اجرای آن بر عهده بانک مرکزی بوده است، گفت: معیار حساب‌های تجاری باید توسط شورای پول و اعتبار و هیأت عامل بانک مرکزی تعیین شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار