تحریک افکار عمومی از موضوعات روز داخلی یکی دیگر از تاکتیک‌های رسانه‌های غربی خواهد بود
تحریک افکار عمومی از موضوعات روز داخلی یکی دیگر از تاکتیک‌های رسانه‌های غربی خواهد بود که انتظار می‌رود تیم رسانه‌ای و اتاق فکر دولت در این سفر پیش بینی‌های لازم برای مقابله با چنین تاکتیک‌هایی را کرده باشد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار