تسریع در روند تشکیل دولت لبنان با وساطت حزب الله
یک منبع سیاسی لبنانی اعلام کرد؛
حزب الله برای وساطت میان میشل عون رئیس جمهور و نجیب میقاتی نخست وزیر پیشبرد امور لبنان وارد عمل شده است تا روند تشکیل دولت لبنان تسریع شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار