المنار: تهران با صادرات ۶۰۰ هزار تن سوخت به لبنان موافقت کرد
در سایه کارشکنی آمریکا در واردات سوخت به لبنان، سرانجام منابع خبری از موافقت تهران با صادرات ۶۰۰ هزار تن سوخت به لبنان طی مدت پنج ماه خبر دادند.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار