رژیم صهیونیستی در فلسطین نظام آپارتاید برقرار کرده است
محمود عباس در مجمع عمومی سازمان ملل:
رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: رژیم صهیونیستی در فلسطین نظام آپارتاید برقرار کرده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار