ترکیه پ. ک. ک را مسئول حمله به ایستگاه پلیس دانست
وزیر کشور ترکیه پ. ک. ک (حزب کارگران کردستان) را به انجام حمله مسلحانه به ایستگاه پلیس در جنوب این کشور متهم کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار