زمان ارائه گزارش نهایی پزشکی قانونی در مورد مهسا امینی به مجلس
نائب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس در مورد آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده مهسا امینی گفت: قرار است سازمان پزشکی قانونی گزارش نهایی خود را تا پایان هفته جاری به کمیسیون شورا‌ها ارسال کند.
منبع: فارس
ارسال نظرات
آخرین اخبار