آشپزخانه مرکزی و تالار دانشگاه شیراز به بهره‌برداری رسید
با حضور معاون وزیر علوم صورت گرفت
آشپزخانه صنعتی مرکزی دانشگاه شیراز و تالار فجر دانشگاه با حضور هاشم دادا‌ش‌پور، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان و مسعود گنجی، رئیس صندوق رفاه دانشجویان، آشپزخانه صنعتی مرکزی دانشگاه شیراز به بهره‌برداری رسید.
ارسال نظرات
آخرین اخبار