گزینه‌ی دوقطبی‌سازی اجتماعی روی میز اصلاح‌طلبان با هدف انتخاباتی/ خیز بلند آذری‌جهرمی و جهانگیری برای 1402؟
دانشجو گزارش می‌دهد؛
گزینه‌ی دوقطبی‌سازی اجتماعی روی میز اصلاح‌طلبان با هدف انتخاباتی به‌عنوان یک حربه سیاسی در دستور کار قرار گرفته است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار