آغاز مرحله نهایی داوری جایزه جهانی ادبیات فلسطین
۹۰ اثر ادبی از بین صد‌ها اثر رسیده از سراسر جهان برای دریافت جایزه جهانی ادبیات فلسطین پس از ورود به مرحله نهایی داوری با یکدیگر رقابت می‌کنند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار