روسیه ۷۱ شرکت سازنده اسلحه از ۱۲ کشور جهان را تحریم کرد
نخست وزیر روسیه فرمان اعمال تحریم و ممنوعیت توافق خرید تسلیحات از ۷۴ شرکت اسلحه‌سازی را امضا کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار