صادرات گاز در صورت مدیریت مصرف امکان‌پذیر است / سوآپ اهرم مقابله با تحریم‌ها
شهبازی در گفتگو با دانشجو:
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: ارتباطاتی که بین کشور‌های منطقه وجود دارد بر ابعاد گوناگون  مسائل سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی اثر گذار است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار