رئیس‌جمهور با ۲ جانباز مدافع امنیت به صورت تلفنی گفتگو کرد
رئیس‌جمهور با ۲ جانباز مدافع امنیت پاکدشتی اغتشاشات اخیر به صورت تلفنی گفتگو کرد و در جریان وضعیت سلامتی آن‌ها قرار گرفت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار