برتری نسبی جمهوری‌خواهان بر دموکرات‌ها در انتخابات کنگره آمریکا
نتایج انتخابات میان دوره‌ای آمریکا از برتری نسبی جمهوریخواهان بر دموکرات‌ها در سنا و مجلس نمایندگان حکایت دارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار