ایران همواره از گفتگو و همکاری با اتحادیه اروپا استقبال کرده است
امیرعبداللهیان در گفتگوی با وزیر خارجه سوئد:
وزیر امور خارجه کشورمان گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره از گفتگو و همکاری با اتحادیه اروپا استقبال کرده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار