جمهوری‌خواهان در یک قدمی کسب اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا
تازه‌ترین شمارش آراء نشان می‌دهد؛
یک هفته پس از برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا، تازه‌ترین شمارش آراء نشان می‌دهد که جمهوری‌خواهان در یک قدمی کسب اکثریت مجلس قرار دارند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار