شواهد و قرائن نشان می‌دهد برخی دولت‌های خارجی به دنبال تجزیه ایران هستند
سردار رمضان شریف:
سخنگوی سپاه پاسداران گفت:شواهد و قرائن از جمله موضع‌گیری‌ها و ملاقات‌های مقامات رسمی دولت‌های خارجی با برخی لیدرهای رسانه‌ای اغتشاشات اخیر نشان‌دهنده یک طراحی خارجی برای تجزیه و براندازی ایران اسلامی است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار