روایت رئیس رسانه ملی از اقیانوس بیکران امید/ در پیچ تاریخی هستیم
در اختتامیه جشنواره مستند مطرح شد؛
رییس رسانه ملی در اختتامیه جشنواره تلویزیونی مستند تصریح کرد که حمایت از مستند در ساختار جدید سازمان صداوسیما در دستور کار قرار دارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار